Zawartość strony www.nieruchomoscigwiazda.pl podlega ochronie prawnej.

Opisy, zdjęcia, pliki zamieszczone na naszej stronie www.nieruchomoscigwiazda.pl stanowią własność NIERUCHOMOŚCI GWIAZDA Wioletta Gwiazda z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie www.nieruchomoscigwiazda.pl jest zabronione.

Informacje zamieszczonena stronie www.nieruchomoscigwiazda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Właściciel www.nieruchomoscigwiazda.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie.

Celem otrzymania aktualnej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wioletta Gwiazda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Gwiazda Wioletta Gwiazda z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300),  ul. Królowej Jadwigi 26/1, NIP 2220093128, REGON 277845725.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: nieruchomosci.gwiazda@wp.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

  1. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. realizacji zgłoszenia wysłanego za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Administratora, w tym kontaktu celem ustalenia możliwości podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości;
  3. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora;
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
  5. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.